Στην ενημερωτική εκδήλωση που διοργάνωσε ο Δήμος Περιστερίου και το Γραφείο Ένωσης Περιφερειών Ελλάδας με θέμα:Τα Κόκκινα Δάνεια-Δημογραφικό-Τρέχουσες Οικονομικές Εξελίξεις-Ασφαλιστικό.

Στην ενημερωτική εκδήλωση που διοργάνωσε ο Δήμος Περιστερίου και το Γραφείο Ένωσης Περιφερειών Ελλάδας με θέμα:Τα Κόκκινα Δάνεια-Δημογραφικό-Τρέχουσες Οικονομικές Εξελίξεις-Ασφαλιστικό.

Tags: No tags

Leave a Comment